Lưu trữ: Team Member

Team Member Detail

Home / Team Member
Lê Văn Khương
Lê Văn Khương Giám Đốc Điều Hành
10 năm kinh nghiệm quảng cáo ngoài trời. Hiện là Giám đốc điều hành Công...
Cao Thanh Mai
Cao Thanh Mai Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Giám Đốc Điều Hành
10 năm kinh nghiệm quảng cáo ngoài trời. Hiện là Phó chủ tịch HĐQT kiêm...
Trương Kim Phong
Trương Kim Phong Phó Phòng Kinh Doanh
Nhạy bén trong kinh doanh, say mê các dự án nghiên cứu khách hàng, đam...
Lê Nguyễn Đức Khôi
Lê Nguyễn Đức Khôi Giám Đốc Marketing & Phát Triển Hệ Thống
9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, Communication. Có góc nhìn tổng quna...